Książki

Książka to nie tylko okładka. Książka to także nie zwykły skład tekstu. Kompozycja strony, odpowiednio dobrana czcionka, wielkość kolumny, a także światło. Każdy rozdział, każdy akapit wymaga szczególnego dopieszczenia. Tekst nie może męczyć czytelnika.

Projekt graficzny okładki

od 150* zł netto

2 projekty wstępne 4-5 dni roboczych**

3 modyfikacje*** wybranego projektu (kolejna modyfikacja 50 zł). Czas realizacji 2-3 dni robocze.

Nielimitowane poprawki**** wybranego projektu. Poprawki są nanoszone w ciągu 1 dnia roboczego.

Wizualizacja ostatecznego projektu wg wymagań klienta.

Przygotowanie projektu do druku zgodnie z dostarczoną specyfikacją techniczną. Czas przygotowania do 2 dni roboczych.

Przekazanie praw autorskich do projektu.

Projekt layoutu / skład strony

od 6 zł/str. netto

2 projekty wstępne 4-5 dni roboczych.**

3 modyfikacje*** wybranego projektu (kolejna modyfikacja 50 zł). Czas realizacji 2-3 dni robocze.

Nielimitowane poprawki**** wybranego projektu. Poprawki zwykle nanoszone są w ciągu 1-2 dni roboczych.

Przygotowanie projektu do druku zgodnie z dostarczoną specyfikacją techniczną. Czas przygotowania do 2 dni roboczych.

Przekazanie praw autorskich do projektu.

* Ceny ustalane są indywidualnie. Na ostateczną wycenę składa się stopień skomplikowania, ilość tabel, wykresów, zdjęć, przypisy, indeks itp.
** Po akceptacji projektu wstępnego pobieramy zaliczkę w wysokości 50% ustalonej ceny.
*** za modyfikację należy rozumieć pełną zmianę projektu w oparciu o sugestię klienta
**** za poprawkę należy rozumieć wprowadzenie tekstu, jego korektę i techniczne dopracowanie projektu